Home ProfilKompetensPriser och leveransKvalitetKontakt  

Översättare & modersmål
Våra översättare arbetar naturligtvis endast på sina respektive modersmål för att kunna göra översättningar av den kvalitet som vi kräver. Alla andra språk är och förblir trots allt främmande språk.
Våra medarbetare är förstås nästan lika förtrogna med källspråket som med sitt eget modersmål – genom många års vistelse i landet i fråga eller intensiva studier.

Teoretisk språkkunskap

Att vara infödd innebär inte nödvändigtvis att man är kvalificerad att översätta. För detta krävs mycket mer – nämligen ingående kunskap om hur språk är uppbyggda och vilka regler de följer.
Därför anlitar vi endast infödda översättare som tillägnat sig språkteknisk kunskap och erfarenhet – från studier i lingvistik på universitet eller högskola.

"Lokalisering"

Våra översättare är till största delen bosatta i sina respektive hemländer. De har därför ingående kännedom om allt som händer i länderna i fråga och kan formulera sig korrekt och levande – både kulturellt och stilistiskt.

Korrekturläsning
Vår kvalitetskontroll omfattar naturligtvis även korrektur – både av den innehållsmässiga överensstämmelsen mellan käll- och målspråk – och kontroll av översättningens språkliga riktighet. Korrekturen utförs alltid av en annan person än översättaren.

Vårt företag bygger på nöjda kunder som återkommer gång på gång. Att vår kvalitetskontroll fungerar framgår av vårt långvariga samarbete med fasta kunder. En mindre byrå som SkanText kan endast överleva och konkurrera med de stora på marknaden med hjälp av kvalitet och åter kvalitet.
Och detta har vi lyckats med i mer än 10 år.