Home ProfilKompetensPriser och leveransKvalitetKontakt  

Priser och leverans
Vi beräknar våra priser för översättningar grundat på totalt antal ord, tecken (anslag) eller normalrader (à 55 tecken) i den ursprungliga texten (källtexten).
Priset per ord/anslag kan variera något beroende på typ av text och svårhetsgrad. Sammanhängande texter är ofta lättare att översätta än tabeller med enstaka ord som t ex stycklistor eller skärmbilder.

Leveranstid

Som tumregel kan en van översättare hinna med ca 2 000 ord (eller ca 280 normalrader) per dag.

När det måste vara väldigt billigt...
När en byrå erbjuder översättningar till mycket låga priser, vilket ofta förekommer i dessa tider av globalisering, kan inte ens en van översättare tjäna speciellt mycket per dag – om det inte skall gå ut över kvaliteten!
Visst kan man få tämligen billiga översättningar.
Men inte nödvändigtvis kvalitet!

När det måste gå väldigt snabbt...
När en byrå erbjuder översättning av stora mängder text inom mycket kort tid kan man utgå ifrån att det är flera översättare som arbetar med översättningen.
Dessa översättares arbete måste koordineras noga om den färdiga översättningen skall ha en ”stilistisk och terminologisk överensstämmelse“, som vi kallar det.
Men sådant tar tid - och låter sig inte göra på kort tid.
Visst kan man få snabba översättningar.
Men inte nödvändigtvis kvalitet!

Våra priser är rimliga både gentemot kunden och våra medarbetare – och absolut konkurrenskraftiga i förhållandet pris / kvalitet!
Vi garanterar kvalitet i alla hänseenden!

Fasta offerter
Vi ger alltid en fast offert utan förbehåll på pris och leveranstid innan ett uppdrag påbörjas – naturligtvis kostnadsfritt.
Hos oss får man inga obehagliga överraskningar!