Home ProfilKompetansePriser og leveringKvalitetKontakt 

Priser og levering
Vi beregner våre priser på oversettelser ut fra det totale antall ord, tegn (anslag) eller normallinjer (à 55 tegn) i den originale utgangsteksten (kildeteksten).
Prisen pr. ord/anslag kan variere litt, avhengig av teksttype og vanskelighetsgrad. Sammenhengende tekster er ofte enklere å oversette enn tabeller med enkeltord, som f.eks. stykklister eller displaybilder.

Leveringstid
Som en tommelfingerregel kan en erfaren oversetter klare ca. 2 000 ord (eller ca. 280 normallinjer) om dagen.

Når det skal være veldig billig...
Når et byrå tilbyr oversettelser til svært lave priser, som ofte er tilfelle i disse globaliseringstider, vil selv en erfaren oversetter ikke tjene stort om dagen – så fremt det ikke går ut over kvaliteten!
Man kan godt få svært billige oversettelser.
Men ikke nødvendigvis kvalitet!


Når det skal gå svært raskt...
Når et byrå tilbyr å oversette store mengder tekst på svært kort tid, kan man gå ut fra at det er flere oversettere på oppgaven.
Arbeidet til disse oversetterne må koordineres svært nøye hvis den ferdige oversettelsen skal ha ”stilistisk og terminologisk konsistens” som vi kaller det.
Men dette tar tid – og det kan umulig la seg gjøre på svært kort tid.

Man kan godt få svært raske oversettelser.
Men ikke nødvendigvis kvalitet!


Våre priser er rettferdige både overfor kunden og våre medarbeidere – og absolutt konkurransedyktige når det gjelder forholdet mellom pris/kvalitet!

Vi garanterer kvalitet på alle områder!

Faste tilbud
Vi gir alltid et fast og uforpliktende tilbud om pris og leveringsfrist før vi starter på oppgaven – naturligvis uten ekstra omkostninger.
Hos oss er det ingen ubehagelige overraskelser!